Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 14 Stycznia 2019
Informacje

'Pracuj w Branży' dba o bezpieczeństwo wszystkich danych zgromadzonych w serwisach należących do marki (tj. pracujwbranzy.pl, pracujwit.pl, pracujwsprzedazy.pl, pracujwfinansach.pl, pracujwmediach.pl, pracujwmarketingu.pl, pracujwhr.pl oraz hubrecruiter.pl i hubrecruiter.com). Dane są chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych 'Użytkownika' odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy dodawaniu oferty pracy, aplikowaniu na wybrane oferty, tworzeniu CV w Kreatorze, oraz przy zakładaniu konta w Panelu Rekrutera. Przetwarzamy dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

'Pracuj w Branży' jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych zamieszczonych przez 'Użytkownika' w serwisach grupy.

Pliki Cookies

W serwisach 'Pracuj w Branży' stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisów 'Pracuj w Branży' wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką prywatności.

Dostęp do danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisów 'Pracuj w Branży' jest właściciel, Piotr Grzegorzewski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa), o numerze identyfikacji podatkowej 5212940779 z siedzibą w Warszawie (adres rejestracji firmy: Sarmacka 22/20, 02-972 Warszawa) a także osoby współpracujące, odpowiedzialne za rozwój i modernizację serwisów grupy. Administrator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W przypadku aplikacji na wybrane oferty pracy, Administrator udstępni dane osobowe Kandydata potencjalnym pracodawcom. Administratorem danych osobowych Użytkownika stanie się również potencjalny pracodawca, który staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie. 'Użytkownik' wyraża tym samym zgodę na przedstawienie swoich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom dla których 'Pracuj w Branży' świadczy usługi, firmom dostarczającym usługi hostingowe, firmom świadczącym usługi marketingu cyfrowego, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

Dane Publiczne

Dane publiczne w postaci oferty pracy mogą pojawić się w serwisach Partnerów grupy 'Pracu w Branży'. Każdy użytkownik ma wgląd w te informacje, które podane były w treści oferty poza ukrytym adresem email służącym do odbioru aplikacji, wiadomości Administratora w postaci potwierdzeń.

Wymagania podczas wykonywania czynności

Dodawanie Oferty Pracy bez Rejestracji wykorzystuje i emituje następujące dane (publiczne, tj. do wiadomości administratora i użytkowników mających dostęp do internetu): nazwa firmy, adres www, adres email (ukryty), treść ogłoszenia, miasto i tytuł stanowiska a także formę identyfikacji firm w postaci wgranego przez 'Użytkownika' logo.

Aplikowanie na wybraną ofertę pracy bez Rejestracji wykorzystuje i emituje następujące dane (niepubliczne, tj. tylko do wiadomości administratora i pracodawcy): nazwa firmy, adres www, adres email. treść ogłoszenia, miasto.

Tworzenie konta w serwisie HubRecruiter.pl i HubRecruiter.com wykorzystuje i emituje następujące dane (niepubliczne, tj. tylko do wiadomości administratora i użytkownika): nazwa firmy, adres www, adres email. lokalizacje, linki do platform social media, informacje dodatkowe podane przez użytkownika.

Dostęp Publiczny

Każdy użytkownik ma możliwość publikacji adresu www do wybranej platformy grupy 'Pracuj w Branży' na serwisach zewnętrznych, serwisach społecznościowych, komunikatorach internetowych, itp.

Przechowywanie i ochrona danych

Dane przechowywane przez usługodawcę hostingu na zlecenie 'Pracuj w Branży' są zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

„RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w celu realizacji przepisów prawa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w celu wykonywania umów, świadczenia usług drogą elektroniczną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych, będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody znajdującej się przy formularzach.

Prawo do zmian i usuwania danych

Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia danych umieszczonych w serwisach 'Pracuj w Branży'. Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Administrator ma prawo odmowić usunięcia niektórych danych w celu uniemożliwienia ponownego użytkowania usług świadczonych przez 'Pracuj w Branży'.
W przypadku nieakceptacji zapisu niniejszej Polityki Prywatności lub/oraz Regulaminu, 'Użytkownik' proszony jest o kontakt z Administratorem danych: admin@pracujwbranzy.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem email: kontakt@pracujwbranzy.pl, telefonicznego: +48 22 389 60 00 lub korespondencyjnego: Pracuj w Branży, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.